قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اخبار آموزشی - پژوهشی
کسب جایزه مرحوم علامه طباطبایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

با توجه به فعالیتها و سوابق درخشان پروفسور علی کاوه در امور علمی، آموزشی و پژوهشی از طرف بنیاد ملی نخبگان، ایشان به عنوان «استاد و محقق برجسته» سال 1390 انتخاب شدند و جایزه مرحوم علامه طباطبایی (ویژه استادان و محققان برجسته کشوری) به ایشان اعطاء گردید.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10635.23915.fa.html
برگشت به اصل مطلب