قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اخبار آموزشی - پژوهشی
منتخبین پژوهشی و فناوری دانشگاه معرفی و تقدیر شدند

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در مراسم ویژه گرامیداشت هفته پژوهش، روز بیست و سوم آذرماه 1394، منتخبین پژوهشی و فناوری دانشگاه در سال 1393 معرفی و تقدیر شدند.

  اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

  * در بخش پژوهش های غیر صنعتی دانشگاه در سال 1393:

  1- پژوهشگر برتر (رتبه اول)؛ دکتر علی کاوه (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران)

  2- پژوهشگر برتر (رتبه دوم)؛ دکتر محمودمهرداد شکریه (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک)

  3- پژوهشگر برتر (رتبه سوم)؛ دکتر تورج محمدی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی)

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10635.35433.fa.html
برگشت به اصل مطلب