قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- مقالات 87
مقالات 87

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • طیف‌های انرژی ورودی طراحی الاستیک براساس زلزله‌های ایران، غلامرضا قدرتی‌امیری، ISI.
  • تحریک ورودی بحرانی نامانی اصلاح شده براساس یک تابع هدف طراحی، غلامرضا قدرتی‌امیری، ISI.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.9461.14104.fa.html
برگشت به اصل مطلب