قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اخبار آموزشی - پژوهشی
معرفی پژوهشگران برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

مراسم سمینار پژوهش دانشگاه

 

مراسم سمینار پژوهش دانشگاه امسال با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت (آقای دکتر غضنفری)، رئیس محترم دانشگاه و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 5/10/90 در محل مجتمع امام خمینی برگزار گردید و طی آن از پژوهشگران برجسته دانشگاه تقدیر بعمل خواهد آمد.

همچنین مدیر قطب علمی پژوهش‌های بنیادین جناب آقای دکتر علی کاوه به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده عمران انتخاب گردید.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10635.18864.fa.html
برگشت به اصل مطلب