قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اخبار آموزشی - پژوهشی
رتبه‌بندی مجلات مهندسی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله Asian Journal of Civil Engineering در بین 16 مجله معرفی شده بعنوان بهترین‌های مهندسی ایران رتبه چهارم را احراز نموده است. لازم به ذکر است که مجلات رتبه‌های 3-1 مجلات ISI بوده و لذا AJCE رتبه اول مجلات علمی - پژوهشی را با IF=0.296 دارا می‌باشد.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10635.34990.fa.html
برگشت به اصل مطلب