قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اخبار آموزشی - پژوهشی
انتخاب دکتر علی کاوه به عنوان عضو آکادمی اروپایی علوم و هنر / پیام تبریک ریاست محترم فرهنگستان علوم به استاد کاوه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/24 | 

در پی انتخاب آقای دکتر علی کاوه به عضویت فرهنگستان اروپایی علوم و هنر، آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران پیام تبریکی بدین شرح مرقوم فرمودند:

باسمه­ تعالی

استاد عزیز دانشمند جناب آقای دکتر کاوه

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

با خوشوقتی فراوان خبر عضویت جنابعالی در آکادمی اروپایی علوم و هنر را شنیدم. شما شخصیت علمی جهانی هستید و انتخابتان به عنوان عضو یک آکادمی اروپایی گرچه مایه مباهات است و باید به خود ببالیم که ایران دانشمندانی چون شما دارد، برای همکارانتان امری غیر منتظره نیست. برایتان هر روز توفیق تازه مسئلت دارم.

رضا داوری اردکانی

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10635.35377.fa.html
برگشت به اصل مطلب