قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- معرفی آزمایشگاهها و کارگاهها
آزمایشگاه ژئوتکنیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
آزمایشگاه  ژئوتکنیک: این آزمایشگاه در سال 1382 هجری شمسی در فضایی با مساحت بیش از 400 متر مربع دایر گردید.
  این آزمایشگاه دارای امکاناتی به شرح زیر می‌باشد:
• دستگاه گردان خاک (سانتریفوژ) با بازوی یک متر ساخت ایران
• دستگاه سه محوری استاتیکی با برند کنترلز ایتالیا
• دستگاه سه محوری استاتیکی با برند ELE انگلستان
• دستگاه سه محوری دینامیکی
• سایر وسایل مورد نیاز آزمایشات مکانیک خاک.
این آزمایشگاه به یک کلاس درس دیجیتال مجهز به دستگاه ویدئو پروژکتور و به ظرفیت 25 نفر و فضای مطالعاتی شامل شامل 13 میزکار با امکان دسترسی به اینترنتی مجهز است.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10811.19322.fa.html
برگشت به اصل مطلب