قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- چکیده مقالات
چکیده مقالات جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • تابلوی حاوی چکیده‌های مقالات جدید تهیه شده توسط اعضاء قطب در ساختمان شماره 1 دانشکده عمران طبقه دوم (جنب اتاق دکتر کاوه) جهت استفاده علاقمندان نصب گردیده است.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.9930.16631.fa.html
برگشت به اصل مطلب